Planning


De bouwwerkzaamheden zijn gestart in oktober 2022 en het streven is om eind 2023 gereed te zijn. Het werk wordt in fases, verdeeld over de verschillende gemeentes, uitgevoerd. Hieronder de globale planning per gemeente.

Beekdaelen

Op 26 september 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart in de gemeente Beekdaelen (Schinnen). Die werkzaamheden zijn afgerond met als resultaat dat de Parkstadroute is aangelegd vanaf de kern Schinnen tot aan de gemeentegrens met Heerlen aan de Geleenbeek. De specifieke Parkstad-signing en het groen moeten wel nog gebeuren.

beekdaelen

Heerlen

Ook op de Heideveldweg is gestart in 2022 en hier is een groot gedeelte klaar. Alleen voor de topasfaltlaag was de temperatuur te laag. Hiervoor komen we in het voorjaar 2023 terug. Ook is er al een aantal bomen aangeplant. De specifieke Parkstad-signing en het groen moeten wel nog gebeuren.

Heideveldweg1

Heideveldweg2


In Hoensbroek pakken we in januari 2023 de reeds aangelegde route vanuit Beekdaelen op vanaf het oude mijnspoor langs de Markgravenstraat, Hub Cobbenpad, dan langs en over de Kastanjelaan via Op de Acker naar de Akerstraat-Noord. De start is gepland voor begin februari 2023. De omwonenden en aanliggende bedrijven worden hierover binnenkort geinformeerd.

Landgraaf

Ook in Landgraaf wordt begin 2023 gestart. Hierover snel meer.

Over de planning van de werkzaamheden in de andere gemeenten, geven we begin 2023 een update.