Wat is de Parkstadroute

De Parkstadroute realiseert een langzaamverkeersverbinding over een lengte van zo’n 34 km tussen Beekdaelen en Simpelveld. Het is meer dan een ‘gewoon’ fiets- of wandelpad, het is een attractie op zichzelf. Het is een aantrekkelijk pad door de hele regio van circa 3 meter breed en omzoomd door bermen, waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan.

Zes gemeenten worden door de Parkstadroute aan elkaar verbonden: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een toeristische route vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld. Het voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken.

Tegelijkertijd is de route de schakel in het internationale netwerk van langeafstandfietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. Tevens zorgt de route voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio.

Nieuws

Planning

Leisure Lane wandelroute

Hier leest u meer over de planning van de Parkstadroute, zoals de actuele werkzaamheden en de planning van het ontwerpen en uitwerken van de tracédelen.

Informatie per gemeente

route_leisure_lane_totaalkaart_v3

De Parkstadroute loopt door de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld, en vormt een toeristische route vanaf Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld.