Wat is de Parkstadroute


De Parkstadroute realiseert een langzaam verkeerverbinding over een lengte van zo’n 34 km tussen Beekdaelen en Simpelveld. Het is meer dan een ‘gewoon’ fiets- of wandelpad, het is een attractie op zichzelf. Het is een aantrekkelijk pad door de hele regio van circa 3 meter breed en omzoomd door bermen, waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan.

Route

Zes gemeenten worden door de Parkstadroute aan elkaar verbonden: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een toeristische route vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld. Het voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken.

Tegelijkertijd is de route de schakel in het internationale netwerk van langeafstandfietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. Tevens zorgt de route voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio.

Points of Interest

Er worden zeven plaatsen langs de route gemarkeerd als zogenoemde ‘points of interest’: plekken die een markant punt uit de geschiedenis van Parkstad weergeven en waarin specifieke landschapskarakteristieken worden verwerkt om deze geschiedenis te benadrukken.

  • Rietpad, Beekdaelen
  • Emmapark, Brunssum
  • Zilverduintuin, Heerlen
  • Slot Schaesberg, Landgraaf
  • Gebiedsontwikkeling Wilhelminaberg, Landgraaf
  • Hoeve Nieuw Ehrenstein, Kerkrade
  • Spoortuin, Simpelveld

De plekken zijn niet direct zichtbaar vanaf de route. Het zijn verborgen pareltjes in het landschap die te bereiken zijn via een pad vanaf verschillende punten in de route. De zeven ‘points of interest’ vormen ieder een unieke beleving en leveren een belangrijke bijdrage aan het unieke karakter van de Parkstadroute.

Uitstraling

Over de gehele lengte van de Parkstadroute worden waar mogelijk aan beide kanten bermen aangelegd. Er zijn zo’n twintig mengsels van zaden en bloembollen samengesteld die afhankelijk van de bodem en het type landschap op bepaalde locaties worden aangeplant. Dit noemen we botanische bermen. Langs de rest van de route maken we gebruik van opgaande beplanting: deze benadrukt het uitzicht en versterkt de sfeer op en rond de Parkstadroute.

Verder streven we naar een unieke uitstraling van het wegdek dat zich onderscheidt van andere paden en wegen.