Project


Wat is de Leisure Lane

De Leisure Lane realiseert een langzaam verkeerverbinding over een lengte van zo’n 33 km tussen Beekdaelen en Simpelveld. Het is meer dan een ‘gewoon’ fiets- of wandelpad, het is een attractie op zichzelf. Het is een aantrekkelijk pad door de hele regio van circa 4,5 meter breed en omzoomd door bermen, waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen.

In­for­ma­tie per ge­meen­te

De Leisure Lane loopt door zes gemeenten: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een toeristische route vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld. Het voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken.

Wat vooraf ging

Een mijnspoorproject van de gemeente Heerlen uit 2013 richtte zich op een herbestemming van het voormalige mijnspoor tussen station Nuth en de Brunssumerheide. Het initiatief kwam van de Stadsregio Parkstad Limburg, Heerlen, Nuth, Brunssum en de Provincie Limburg. Dit idee werd echter ook omarmd door IBA Parkstad, gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. Gezamenlijk werd toen het plan voor de Leisure Lane ontwikkeld.

IBA

De Leisure Lane is een IBA project en wordt gerealiseerd door de zes gemeenten waar de Leisure Lane verbinding doorheen slingert, IBA Parkstad en de Provincie Limburg. IBA staat voor ‘Internationale Bau Ausstellung’.

Partners

De Leisure Lane is samen met IBA, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdalen en Simpelveld en de Provincie Limburg ontwikkeld. Het ontwerp is van Piet Oudolf en Lola Landschapsarchitecten.