Project


Wat is de Parkstadroute

De Parkstadroute realiseert een langzaam verkeerverbinding over een lengte van zo’n 34 km tussen Beekdaelen en Simpelveld. Het is meer dan een ‘gewoon’ fiets- of wandelpad, het is een attractie op zichzelf. Het is een aantrekkelijk pad door de hele regio van circa 3 meter breed en omzoomd door bermen, waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen.

In­for­ma­tie per ge­meen­te

De Parkstadroute loopt door zes gemeenten: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een toeristische route vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld. Het voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken.

Planning

Hier leest u meer over de planning van de Parkstadroute, zoals de actuele werkzaamheden en de planning van het ontwerpen en uitwerken van de tracédelen.

Partners

De Parkstadroute is samen met IBA, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdalen en Simpelveld en de Provincie Limburg ontwikkeld. Het ontwerp is van Piet Oudolf en Lola Landschapsarchitecten.