Wat is de Leisure Lane


De Leisure Lane realiseert een langzaam verkeerverbinding over een lengte van zo’n 33 km tussen Beekdaelen en Simpelveld. Het is meer dan een ‘gewoon’ fiets- of wandelpad, het is een attractie op zichzelf. Het is een aantrekkelijk pad door de hele regio van circa 4,5 meter breed en omzoomd door bermen, waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan.

Route

De Leisure Lane loopt door zes gemeenten: Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Het is een toeristische route vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement in Simpelveld. Het voert je langs het unieke landschap van Parkstad en toont de verschillende tijdperken die deze regio tekenen. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken.

De Leisure Lane verbindt de verschillende gebieden in Parkstad en wordt tegelijkertijd de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. Tevens zorgt de fietsroute voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio.

Points of Interest

Er worden zeven plaatsen langs de route gemarkeerd als zogenoemde ‘points of interest’: plekken die een markant punt uit de geschiedenis van Parkstad weergeven en waarin specifieke landschapskarakteristieken worden verwerkt om deze geschiedenis te benadrukken.

  • Rietpad, Beekdaelen
  • Emmapark, Brunssum
  • Zilverduintuin, Heerlen
  • Slot Schaesberg, Landgraaf
  • Gebiedsontwikkeling Wilhelminaberg, Landgraaf
  • Waterboulevard, Cranenwyer-Nieuw Ehrenstein, Kerkrade
  • Spoortuin, ZLSM-stationsomgeving, Simpelveld

De plekken zijn niet direct zichtbaar vanaf de route. Het zijn verborgen pareltjes in het landschap die te bereiken zijn via een pad vanaf de verschillende rustpunten in de route. De zeven ‘points of interest’ vormen ieder een unieke beleving en leveren een belangrijke bijdrage aan het unieke karakter van de Leisure Lane.

Uitstraling

Over de gehele lengte van de Leisure Lane worden waar mogelijk aan beide kanten bermen aangelegd. Er zijn zo’n twintig mengsels van zaden en bloembollen samengesteld die afhankelijk van de bodem en het type landschap op bepaalde locaties worden aangeplant. Dit noemen we botanische bermen. Langs de rest van de route maken we gebruik van opgaande beplanting: deze benadrukt het uitzicht en versterkt de sfeer op en rond de Leisure Lane.

In de route van de Leisure Lane zijn 15 rustpunten ingericht; plekken om even extra te genieten van de omgeving. De rustpunten zijn gekoppeld aan bijzondere plekken in het landschap.

Verder streven we naar een unieke uitstraling van het wegdek dat zich onderscheidt van andere paden en wegen.