Beekdaelen


De Leisure Lane start in Beekdaelen in Schinnen en loopt langs het nieuw aangelegde Rietpad, één van de ‘points of interest’ langs de route. De Leisure Lane is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Thull, in het verlengde van de ontwikkelingen rond de Alfabrouwerij. De Leisure Lane biedt in Beekdaelen mooie kansen van toerisme en recreatie waaronder ook de aansluiting op de bestaande Beekdaelenroute.

Showcase gemeente Beekdaelen

Het project Leisure Lane wordt qua uitvoering en voorbereiding gesplitst in twee delen. Het eerste deel betreft een zogenaamde showcase in de gemeente Beekdaelen waar we een proefvlak realiseren van de Leisure Lane zodat we ervaring kunnen op doen met het zogenaamde asfalt terrazzo en de specifieke bermen. Dit deel is inmiddels in uitvoering. De showcase loopt vanaf de Stationsstraat in Schinnen tot nabij Kathagen. Het overige deel van de Leisure Lane zal verder worden voorbereid en uitgevoerd middels een bouwteam. Een bouwteam is een vorm van samenwerking tussen opdrachtnemer (aannemer) en opdrachtgever.