Planning op hoofdlijnen


Voorbereiding

De showcase in Beekdaelen is inmiddels opengesteld voor gebruik. Tegelijkertijd is Heijmans Infra BV uit Rosmalen na een uitgebreide aanbestedingsprocedure geselecteerd als aannemer voor de Leisure Lane. De Provincie, de zes deelnemende gemeenten, IBA Parkstad en Heijmans zijn de samenwerking aangegaan in de vorm van een bouwteam.

Het bouwteam gaat de Leisure Lane verder uitwerken tot een detailontwerp en alle benodigde planvoorbereiding verzorgen. De planning is dit in december 2021 af te ronden. De betrokken omwonenden worden de komende periode geïnformeerd over de uitwerking van het ontwerp en de planning van de bouw.

Bouwwerkzaamheden

De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden starten in de eerste helft van 2022 en het streven is om eind 2023 gereed te zijn. Er wordt straks op meerdere plekken tegelijkertijd aan de Leisure Lane gewerkt.