Actuele werkzaamheden


De aanbestedingsprocedure, waaruit Heijmans Infra BV is geselecteerd, is afgerond. Samen met de Provincie Limburg, de zes deelnemende gemeenten en IBA Parkstad wordt momenteel verder gewerkt tot een detailontwerp en de planvoorbereiding.

Ook worden op locatie diverse voorbereidingen werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de bestaande situatie van het tracé van de Leisure Lane ingemeten door zogeheten landmeters en zijn op diverse plekken grondonderzoeken uitgevoerd. Beide werkzaamheden zijn uitgevoerd door Geonius, onderaannemer van Heijmans Infra.

Showcase gemeente Beekdaelen

Het project Leisure Lane is qua uitvoering en voorbereiding gesplitst in twee delen. Het eerste deel betreft een zogenaamde showcase in de gemeente Beekdaelen, waar we een proefvlak van de Leisure Lane gerealiseerd hebben. We doen dit om ervaring op te kunnen doen met het zogenaamde asfalt terrazzo en de specifieke bermen. De showcase loopt vanaf de Stationsstraat in Schinnen tot nabij Kathagen en is inmiddels opengesteld voor gebruik.