Wijziging op de planning


We pakken de werkzaamheden weer op in Heerlen, Hoensbroek en Landgraaf. Daarover zijn de direct omwonenden geïnformeerd via een huis-aan-huisbrief. Waar gewerkt wordt, moeten planningen soms worden bijgesteld. Hieronder een actueel overzicht.

Hoensbroek

Hier starten we later met de werkzaamheden dan gecommuniceerd. Deze aanpassing in de planning levert minder overlast op voor de omgeving.  Geplande nieuwe startdatum is 9 oktober voor werkzaamheden aan het Hub Cobbenpad en 23 oktober aan de Grubbelaan.

Heerlen (Palemig)

De start van onze werkzaamheden is een week uitgesteld.
- Kapelweg: hier werken we van 11 september tot 22 september.
- Govert Flinckstraat: hier werken we van 18 september tot 10 november.
- Wagenschutsweg: hier werken we van 25 september tot 7 oktober.
De bewoners van deze straten worden via een huis-aan-huisbrief persoonlijk geïnformeerd.