Werkzaamheden worden weer opgepakt


Vanaf 4 september pakken we de draad weer op en gaan we verder met de aanleg in Hoensbroek, Palemig en Landgraaf.

Waar staan we?

In oktober 2022 zijn we gestart met de aanleg van de Parkstadroute. Begin dit jaar bleek uit berekeningen dat tijdens de aanleg van de route te veel stikstof zou vrijkomen in Natura 2000-gebieden. Daarvoor is een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbeheer en die was er niet. Op 21 juli is inmiddels een ontwerpvergunning verleend die naar verwachting binnenkort definitief is. Vanaf 4 september pakken we de draad weer op en gaan we op drie plekken aan de slag.

Hieronder een overzicht van waar we aan het werk gaan. Omwonenden ontvangen een brief huis-aan-huis met meer informatie.

Hoensbroek

Hier werken we vanaf het oude mijnspoor langs de Markgravenstraat, Hub Cobbenpad, langs en over de Kastanjelaan via Op de Acker naar de Akerstraat-Noord. We starten naar verwachting op 4 september met de voorbereidende werkzaamheden en realisatie. We verwachten klaar te zijn in april 2024. Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen echter van invloed zijn op de planning.

We werken op verschillende plekken tegelijk vanaf de Geleenbeek richting Brunssum, afhankelijk van de locatie en het weer. Tot maart 2024 gaat het vooral om grond- en funderingswerk, de aanleg van  viaducten en daarna asfaltering. 

Niet overal is hetzelfde werk nodig. Maar in grote lijnen komt het neer op graafwerk, de aanleg van een funderingslaag en asfalteren. Een klein deel van de Kastanjelaan wordt ingericht als de Parkstadroute. Daar vindt een reconstructie plaats van de straat. Ook bouwen we twee viaducten: over de Pastoorskuilenweg en Grubbelaan. De bouw van beide viaducten start (volgens de huidige planning) in oktober van dit jaar en duurt tot maart 2024. We bouwen eerst de uiteinden (de landhoofden) naast de weg. Daarna hijsen we de brugdekken erop en bouwen we de viaducten af.

Heerlen (Palemig)

In Heerlen heeft al een reconstructie van de Kievitstraat en een deel van de Heideveldweg plaatsgevonden. Hier pakken we de route op langs de Groeve over de Heideveldweg naar de Kapelweg, Wagenschutsweg en over het fietspad naar de Govert Flinckstraat tot aan de Albert Cuypstraat. We starten naar verwachting op 4 september en gaan ervan uit eind oktober 2023 klaar te zijn. Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen echter van invloed zijn op de planning.

We beginnen met het bestraten van de Kapelweg. Vervolgens werken we op verschillende plekken tegelijk, afhankelijk van de locatie en het weer. Op de Heideveldweg starten we met asfalteringswerkzaamheden. Vanaf de Wagenschutsweg tot aan de Govert Flinckstraat gaan we verder met bestraten en later ook asfalteren.

Landgraaf (Melchersstraat/Einsteinstraat)

In Landgraaf starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de fietsbrug vanaf de Melchersstraat over de Einsteinstraat, inclusief rioleringswerkzaamheden. We starten naar verwachting in de week van 4 september met de rioleringswerkzaamheden. We gaan ervan uit klaar te zijn in maart 2024. Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen echter van invloed zijn op de planning.

We werken nabij de rotonde Einsteinstraat-Melchersstraat eerst aan de riolering op de Melchersstraat, tussen de rotonde en de Jacques Schreursstraat. Dit duurt ongeveer tot 1 oktober. Daarna werken we aan de bouw van het nieuwe viaduct direct naast de rotonde op de Einsteinstraat. Dit duurt globaal van begin oktober 2023 tot eind maart 2024. Ook in andere delen van Landgraaf gaan we verder met de aanleg. Dat gebeurt in 2024.

Informatiekeet

Onze omgevingsmanagers zijn tijdens de aanleg in 2023 vanaf 14 september iedere donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur aanwezig in een bouwkeet aan de Spoordijkstraat/Pastoorskuilenweg in Hoensbroek.  Wilt u meer weten over de voortgang of heeft u vragen? Loop gerust binnen, wij zorgen voor de koffie. In 2024 verplaatsen we onze informatiekeet naar Landgraaf. We laten u nog weten waar precies.