Voortgang Leisure Lane


Een aantrekkelijke route voor fietsers of wandelaars, waarbij je onderweg kunt genieten van onder meer het landschap en de cultuur in de regio. Dat is in één zin de Leisure Lane samengevat. De route van zo’n 33 kilometer start in Beekdaelen en loopt via Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf naar Simpelveld. In enkele gemeenten zijn er al (online) bijeenkomsten geweest over de Leisure Lane. Daar zijn de plannen besproken en is informatie opgehaald. Graag geven we u een update over de voortgang.

Het bouwteam
In juli 2021 werd Heijmans Infra BV uit Rosmalen na een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd als aannemer voor de Leisure Lane. De Provincie Limburg, de zes deelnemende gemeenten, IBA Parkstad en Heijmans werken nu samen in een bouwteam. Dat team werkt onder meer de Leisure Lane verder uit tot een detailontwerp.

Het ontwerp
Het detailontwerp bestaat onder andere uit het ontwerp van de verhardingen, de kruispunten, inrichting van de bermen en de fietsviaducten. Maar ook de beeldkwaliteit, de structuur, het materiaalgebruik en de afwerking maken er onderdeel van uit.

Tevens wordt er een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Belangrijk is dat de kostenraming in evenwicht is met het beschikbare budget. Momenteel is dit evenwicht er nog niet door onder andere de stijging van bouwkosten. Het bouwteam kijkt naar de mogelijkheden voor het versoberen van het ontwerp, het werven van fondsen en/of het verhogen van het budget om het evenwicht te herstellen.

De planning
Zoals we het nu inschatten, ziet de planning er als volgt uit:
- Eerste kwartaal 2022: een concreet beeld van het detailontwerp en de begroting zijn gereed.
Hierop volgt het uitvoeringsontwerp waarin de uitvoeringseisen zijn opgenomen, zoals de definitieve ontwerptekeningen en de omschrijving van het werk.
- Derde kwartaal 2022: start van de werkzaamheden buiten.
- Eind 2023: het streven is om eind 2023 gereed te zijn.

De communicatie
Wij blijven graag met u in gesprek. Zodra het detailontwerp gereed is, organiseren we in de zes gemeenten (online) bijeenkomsten waarvoor u van harte welkom bent. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres leisurelane@prvlimburg.nl. Meer informatie vindt u ook op onze website www.leisurelaneparkstad.nl.