Start uitvoering in Heerlen


Binnenkort starten we met de aanleg van de Leisure Lane op (onder andere) de Heideveldweg in Heerlen. Vanaf 26 september starten we met de voorbereiding en vanaf 3 oktober met de werkzaamheden.

Waar gaan we werken?
Voor de realisatie is de route van zo’n 34 kilometer door Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld opgedeeld in verschillende werkvakken. Waar we als eerste gaan werken, is bepaald door procedures die doorlopen moeten worden en de uitkomst van lopende (veld)onderzoeken. In Heerlen starten we met werkzaamheden op de Heideveldweg. 
Heideveldweg
Op bovenstaande afbeelding staat een faseringsschets voor de aanpak van de Heideveldweg. We werken in 3 fases aan de hand van een continue-bouwstroom-principe: we breken een gedeelte op en beginnen dan met het straatwerk. Tijdens het aanbrengen van het straatwerk, breken we al het volgende gedeelte op, zodat de stratenmaker door kan werken. Hierdoor houden we voortgang in het werk en zijn de trottoirs zo snel als mogelijk weer gereed en de woningen bereikbaar.

Welke werkzaamheden gaan we zoal uitvoeren?

In grote lijnen komt het neer op voorbereidende werkzaamheden, opbreken van bestaand asfalt, grond- en leidingwerk, aanbrengen fundering, straatwerk en asfaltwerkzaamheden. Maar ook het bewerken van de bermen en eventuele andere begroeiing en het plaatsen van straatmeubilair.

Wat is de fasering?
• We starten met fase 1 ter hoogte van de Kievitstraat in de richting van de Spechtstraat met opbreekwerkzaamheden.
• Vervolgens leggen we het trottoir en de parkeerstroken aan.
• Zo werken we vooruit tot en met de Koolkoelenweg.
• De Spechtstraat en Vinkenstraat worden afzonderlijk (dus na elkaar) aangepast.
• Tijdens fase 2 starten we vanaf de Kievitstraat richting de Koolkoelenweg volgens hetzelfde principe als fase 1.
• De Buizerdstraat en Kanariestraat worden afzonderlijk (dus na elkaar) aangepast.
• Zodra fase 1 en 2 gereed zijn, brengen we het asfalt aan in 1 à 2 dagen (fase 3). Tijdens het asfalteren is er geen verkeer mogelijk.

Tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs en parkeerstroken zijn de woningen tijdelijk enkel te voet bereikbaar. We vragen vriendelijk om voor de start van de fases geen gebruik te maken van de
parkeerstroken aan de betreffende zijde. De weg blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Hoelang duren de fases?
• Fase 1: zo’n 4 tot 5 weken (week 40 t/m 43)
• Fase 2: zo’n 4 tot 5 weken (week 43 t/m 47)
• Fase 3: 1 à 2 dagen (week 47)
• Opruimen en afwerken: week 48
Volgens de huidige planning wordt het asfalt eind november aangebracht en zijn alle (inclusief de afrondende) werkzaamheden begin december klaar. Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen van invloed zijn op bovenstaande planning.