Start uitvoering in Beekdaelen


Binnenkort starten we met de aanleg van de Leisure Lane in (onder andere) de gemeente Beekdaelen (Schinnen). Vanaf 26 september starten we met de voorbereiding en vanaf 3 oktober met de werkzaamheden. De werkzaamheden in Beekdaelen worden gefaseerd per werkvak uitgevoerd.

Waar werken we wanneer?
Hieronder wordt een overzicht van de werkzaamheden en de tijdvakken weergegeven.

Werkvak Betreft Werkzaamheden 2022*
1 Zwarte Pad t/m oversteek Stationsstraat (Schinnen) 14 oktober – medio november
(voorbereiding van 11 tot 14 oktober)
2 Vanaf Stationsstraat (Schinnen) tot Kathagen (oude mijnspoor) 14 oktober – begin november
(voorbereiding van 12 tot 14 oktober)
3 Kathagen tot Geitenbeemderweg 7 november – medio december
4 Geitenbeemderweg tot voormalig Covas-terrein 4 oktober tot medio november
5 Voormalig Covas-terrein 4 oktober – medio november
(voorbereiding 26 september – 3 oktober)
6a Voormalig Covas-terrein tot de Geleenbeek 3 oktober – medio november
(voorbereiding 26 september – 2 oktober)

*Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen van invloed zijn op bovenstaande planning.

Welke werkzaamheden voeren we uit?
Niet in ieder werkvak zijn dezelfde werkzaamheden nodig. Dit is afhankelijk van het bestaande asfalt en de bestrating. In grote lijnen komt het echter neer op voorbereidende werkzaamheden, eventuele kap van bomen, opbreken van bestaand asfalt, grond- en leidingwerk en asfaltwerkzaamheden. Maar ook het bewerken van de bermen en eventuele andere begroeiing.

Daarnaast is eerder gesproken over het realiseren van een fietsbrug over de Stationsstraat van het Zwarte Pad naar het oude mijnspoor. Deze is vervallen. Hiervoor in de plaats wordt een oversteek gemaakt. Ook wijzigt de voorrangssituatie: overstekend langzaam verkeer heeft dan voorrang. De snelheid van verkeersdeelnemers op de rijbaan wordt aangepast naar 30 km per uur ten behoeve van de verkeersveiligheid. De tekening van de Stationsstraat is hier (pdf, 3.9 MB) te downloaden.

Waar en waarom zijn er omleidingen?
Om de veiligheid van de bouwers en de weggebruikers te garanderen, is het nodig om een aantal straten gedurende een periode (gedeeltelijk) af te sluiten voor verkeer. Daarvoor worden er omleidingen ingesteld. Hieronder staat een overzicht weergegeven, waarbij de Stationsstraat voor bewoners bereikbaar blijft.

Werkvak Betreft Omleidingen in 2022
1 a) Buiten de rijbaan (Zwarte Pad)
b) Stationsstraat Schinnen
14 oktober t/m begin november
7 november t/m medio november
2 Vanaf Stationsstraat tot Kathagen (oude mijnspoor) 12 oktober t/m begin november
3 Kathagen tot Geitenbeemderweg 14 november t/m medio december
4 Geitenbeemderweg tot voormalig Covas-terrein 3 oktober t/m medio november


De omleidingstekeningen zijn hieronder te downloaden:
Werkvak 1a Buiten de rijbaan (Zwarte Pad) (pdf, 894 kB) 
Werkvak 1b Stationsstraat Schinnen
Werkvak 2 Stationsstraat tot Kathagen (oude mijnspoor) (pdf, 894 kB)
Werkvak 3 Kathagen tot Geitenbeemderweg (pdf, 1.1 MB)
Werkvak 4 Geitenbeemderweg tot voormalig Covas-terrein (pdf, 817 kB)