Showcase Beekdaelen


In de gemeente Beekdaelen is een showcase, een proefvlak van de Leisure Lane, gerealiseerd om ervaring op te kunnen doen met het zogenaamde asfalt terrazzo en de specifieke bermen. Het proefvlak is inmiddels geasfalteerd, de beoogde signing (belettering op de weg) is aangebracht en een tijdelijk bermmengsel is ingezaaid. De totstandkoming van het definitief ontwerp voor de gehele Leisure Lane is echter nog volop in ontwikkeling. De showcase loopt vanaf de Stationsstraat in Schinnen tot nabij Kathagen en is opengesteld voor gebruik.

Showcase Beekdaelen Rietpad