Reconstructie Melchersstraat-Heerlenseweg


Onlangs heeft een reconstructie plaatsgevonden van het gebied tussen de Melchersstraat en de Heerlenseweg in Schaesberg. De Melchersstraat en een deel van de Heerlenseweg maken onderdeel uit van de toekomstige Leisure Lane, welke in Landgraaf loopt van Slot Schaesberg naar Park Gravenrode.

Binnen de reconstructie is voor zover mogelijk al rekening gehouden met de inrichtingseisen vanuit de Leisure Lane. Deze eisen stellen voor 30 kilometer straten, waarbij fietsers en auto’s over dezelfde rijbaan rijden, een (verhoogde of verlaagde) betonnen middenstrook voor. Deze middenstrook draagt eraan bij dat er onderscheid wordt gemaakt tussen delen van de Leisure Lane waar wel en waar geen auto’s aanwezig zijn.

Vooruitlopend op de realisatie van de Leisure Lane is op de Melchersstraat, als eerste straat op de route van de Leisure Lane, een middenstrook aangelegd. Hierbij is gekozen voor een verhoogde betonnen strook met schuine trottoirbanden, waardoor de middenstrook niet uitnodigt om overheen te rijden.

Helaas zien we dat de middenstrook voor problemen zorgt. Zo wordt met name de verhoging als gevaarlijk beschouwd en dwingt de relatief smalle rijbaan grote voertuigen om over de middenstrook te rijden, waardoor sommige banden al kapot zijn gereden. Hierdoor is besloten om een nieuw ontwerp uit te werken en is de middenstrook, vooruitlopend hierop, verwijderd en is tijdelijk asfalt aangebracht. Het projectteam van de Leisure Lane zal zich hier de komende tijd op richten.