Leisure Lane komt langs Vie – leven in beweging


Sinds 2012 werkte de gemeente Kerkrade aan plannen voor Vie – leven in beweging, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het voormalig Atriumterrein. Op het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein (ruim zes voetbalvelden) worden een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en parkeergarage gerealiseerd. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat bewegen wordt gestimuleerd.

Vie wordt gerealiseerd op de plek van het vroegere Atrium ziekenhuis. Samen met het Martin Buberplein, de HuB. en Kerkrade centrum, vormt Vie het nieuwe stadshart van de gemeente. Een prachtige plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, van elkaar leert en samenwerkt. In de toekomst zullen zich in Vie een zwembad, diverse sportverenigingen en zorginstanties vestigen. Allemaal afgestemd op de thema’s vitaliteit en gezondheid.

In samenwerking met de Stadsregio Parkstad, Provincie Limburg en IBA heeft de gemeente Kerkrade eveneens het plan programmatisch doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in Vie. De gemeente gaat langdurig inzetten op het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van haar burgers, maar ook voor de gehele regio. Ervaringen worden gedeeld, bestaande programma’s worden breder uitgerold en nieuwe programma’s worden ontwikkeld.

Een deel van 33 kilometer lange Leisure Lane zal onderdeel worden van Vie en is meegenomen in de bouwplannen van dit project. Dit onderdeel zal zowel kenmerkend zijn voor de gehele Leisure Lane als voor Vie. De gemeente is enige tijd geleden gestart met de bouw van Vie en het aanleggen van dit deel van de Leisure Lane en verwacht in kwartaal 1 van 2022 op te leveren.

Voor meer informatie over Vie – leven in beweging ga naar vie-kerkrade.nl.

Impressie Vie