Geonius gestart met werkzaamheden


In de week van 11 oktober is Geonius, als onderaannemer van Heijmans Infra, gestart met het inmeten van de bestaande situatie van het tracé van de Leisure Lane. Deze metingen worden uitgevoerd door zogeheten landmeters met landmeetkundige apparatuur, zoals een totalstation, gps en waterpasinstrumentarium. Het inmeten van de bestaande situatie is een van de voorbereidende werkzaamheden om tot de uitgewerkte ontwerpen van de tracédelen te komen.