Bermwerkzaamheden in Beekdaelen


De firma Dolmans werkt de komende vier weken langs het gehele tracé in Beekdaelen aan de bermen. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden. Zo halen ze het onkruid weg, zodat de te zaaien bloem- en bosmengsels goed kunnen opkomen. Dat inzaaien vindt plaats in het aankomend plantseizoen; dat is - afhankelijk van het weer - in de maanden juni of juli.

beekdaelen